Overview   Programme   Speakers   Venue   Registration
Login

Email  
Password  

 Aivars Kalninš -  kura kompetenci uznemumu un personala vadiba veido ieguta izglitiba gan Latvija ,gan arvalstis un praktiskais darbs uznemumu un personala vadiba dažadas organizacijas.

Gundega Dambe ir Latvijas Personala vadišanas asociacijas sertificeta personala vaditaja ar  vairak ka desmit gadu pieredzi personala vadiba. Gundega dalas savas zinašanas un pieredze, lasot lekcijas Rigas starptautiskaja biznesa administracijas augstskola (RISEBA) Personala vadibas magistranturas studentiem.  Gundega Dambe interesejas par personala attistitibas jautajumiem, ir Latvijas Universitates zinatniska grada pretendente vadibzinatnes.

Aleks Dobrovolskis – gandriz 30 gadu pieredze komunikacijas: kino, TV, reklama, tiešais marketings, HR, personala apmaciba, pasakumu izstrade un vadišana. Vada kompaniju GOODWILL STUDIO, kas nodarbojas ar uznemumu goodwill celšanu, pasakumu organizešanu, apmacibu un spelu izstradi.

Andrejs Kedrovs – profesionals Eriksona biznesa un personibas attistibas koucs, komandas koucs,  biznesa treneris un pasniedzejs, koucinga spelu arhitekts, IT&CRM konsultants, projektu vaditajs Rigas Koucinga Skola.

Ieva Kalve- Dr.oec., Mg.health.sc., docente RSU. Praktizejoša vadibas konsultante ar 20 gadu pieredzi dažada veida un lieluma organizacijas.
Powered by e-unlimited.com
Registration & Profiling Platform v1.3.6498.30667
Copyright ©1998-2019 Europe Unlimited - All rights reserved