Overview   Programme   Speakers   Venue   Registration
Login

Email  
Password  

InvestHorizon Coaching Academy: HR strategies for your business. 
Event aim is to improve experienced companies, managers, CEO knowledge about human resource management when is need to open new, bigger business opportunities – attract investors, achieve investment goals, open new markets, including export etc. Experienced approach to human resource management. 


InvestHorizon Apmacibu akademija: Personala vadibas diena

Pasakuma merkis ir sniegt informaciju maziem un videjiem uznemumiem par jaunakajam personala vadibas tendencem un izaicinajumiem, ipaši gadijumiems, kad uznemums attistas plašak - jauni eksporta tirgi, investoru piesaiste utml. Personala vadibas diena apskatamas temas bus saititas ar ilgtermina personala vadibas strategijas izstradi, parmainam personala vadiba, spelem biznesa, kuru merkis ir uzlabot uznemum iekšejo darbibu, efektivs un apmierinats darbinieks. 
Powered by e-unlimited.com
Registration & Profiling Platform v1.3.6498.30667
Copyright ©1998-2019 Europe Unlimited - All rights reserved